Klauzula informacyjna - Rokbus - Zakład usług komunikacyjnych

Rokbus

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie) ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. informuje, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy (ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica).

2.     Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez Administratora danych wszelkich czynności w celu należytego świadczenia usług objętych przedmiotem działalności.

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. umowy lub świadczenia przez ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. usług objętych przedmiotem działalności Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.

4.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. w związku ze świadczonymi przez ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. usługami, w szczególności upoważnione organy.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, tj. imienia i nazwiska, adresu, nr NIP, nazwa firmy, adres siedziby firmy, adresu e-mail, numeru telefonu

7.     Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio przez ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. w związku z nawiązaną współpracą, bądź od podwykonawców, bądź pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

8.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji Umowy i świadczenia usług przez ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityka prywatności.